ติดต่อเรา

ciscal

บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 717/52 ซอยชานเมือง 11 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 66 (02)-246-0284 มือถือ. 089-814-1721 แฟกซ์. 66 (02)-246-0285


Cistern Calib Co.,Ltd.
Address : 717/52 Soi ChanMuang 11, Dingdaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel. 66 (02)-246-0284 Mobile. 089-814-1721 Fax. 66 (02)-246-0285